Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dilatace a torze žaludku

20. 12. 2008

ObrazekDILATACE A TORZE ŽALUDKU Časopis Svět psů č. 5/2003, MVDr. Karel Čoudek, Klinika JAGGY Syndrom dilatace a torze žaludku, GDV (gastric dilatation and volvulus) je medicínsky akutní stav s těžkými lokálními a systémovými příznaky. I přes včasnou a správně provedenou léčbu se úmrtnost pohybuje mezi 30 až 40 procenty. Na této skutečnosti se významně podílí fakt, že k rozvoji příznaků dochází většinou ve večerních a nočních hodinách, a proto nejsou vždy včas zaznamenány. K onemocnění jsou predisponována převážně větší plemena psů (dobrman, německý ovčák, boxer, velký knírač, bernardýn, německá doga, setr ...). Konkrétní příčina onemocnění je neznámá! V principu jde o hromadění plynu, tekutiny a zažitiny v žaludku vlivem funkční nebo mechanické poruchy průchodnosti žaludečního vstupu nebo výstupu. Onemocnění má multifaktoriální charakter, uplatňují se anatomické predispozice (úzký hluboký hrudník), dietetické chyby (velký objem potravy, nesprávné stravovací návyky), aktivita po nakrmení, poruchy odstraňování plynu, zvracení, zvýšená produkce nebo příjem plynu. Plyn nahromaděný v žaludku je ve většině případů (podle prováděných analýz) podobný atmosférickému vzduchu. Do žaludku se dostává aerofágií (polykáním vzduchu) při běžném příjmu potravy (zejména při hltání) a tekutin nebo u nervózních zvířat, dalším zdrojem je bakteriální fermentace karbohydrátů v žaludku. Tekutina je přijímána pitím, vzniká rovněž žaludeční sekrecí a přestupem tekuté složky krve z naplněných cév. Z pohledu přijímané potravy jsou spekulace o podílu granulovaných krmiv na zvýšeném výskytu onemocnění neopodstatněné a více než druh krmení se uplatňuje jeho kvalita (tím se ovšem nevylučuje podíl expanzivně bobtnavých složek krmiva na zvýšené produkci plynu v žaludku). Funkční a mechanické poruchy brání normálnímu odstraňování žaludečního plynu (poruchy eruktace-říhání, zvracení, pasáže zažitiny). Do určité míry souvisí tyto mechanismy s anatomickými dispozicemi, z mechanických vlivů se uplatňují některá jiná onemocnění nebo traumata související s oblastí žaludku. Bez ohledu na příčiny progresivní tvorba plynu může vést buď k tzv. prosté dilataci (přeplnění bez změny pozice), nebo torzi žaludku, kdy dilatace je většinou primárním stavem, ale ani opačný mechanismus není výjimkou. Při torzi se žaludek otáčí kolem podélné osy psa v obou směrech, přičemž častější jsou torze pravostranné (otáčení ve směru hodinových ručiček při pohledu zezadu na stojící zvíře). Současně se změnou pozice žaludku se mění i uložení ostatních orgánů dutiny břišní. Náhlý vzestup tlaku uvnitř dutiny břišní působí sekundárně změny na dalších orgánových systémech, z nichž nejvýznamnější postihují kardiovaskulární aparát. Přímou příčinou změn je žaludečním tlakem vyvolaná komprese zadní duté žíly a portální žíly. Tím dochází k hromadění krve v orgánech dutiny břišní (slezina, zažívací trakt) a v pánevních svalových partiích. Nedostatečný žilní návrat krve do srdce způsobuje následně pokles systémového krevního tlaku (hypovolemický šok) a snížený přívod kyslíku do tkání včetně samotného srdce (tkáňová ischemie). Konečným efektem těchto rozpadových produktů jsou mj. zvýšená propustnost cév, poškozování srdeční svaloviny ... V počátečních fázích rozvoje hypovolemického, septického a endotoxinového šoku je zásobování tkání krví a kyslíkem udržováno kompenzačními mechanismy, cestou tzv. sympatoadrenální stimulace - zrychlením srdeční činnosti, zvýšením kontraktility srdečního svalu, periferní vazokonstrikcí a také přerozdělením krevního zásobení do životně důležitých orgánů (srdce, mozek, plíce). zvýšený tlak v dutině břišní omezuje rovněž dechový objem. Klinické příznaky mohou být velmi pestré, obecně zahrnují různá stadia zejména šokového stavu. Asi nejnápadnějším příznakem je náhle zvětšený nebo střídavě se zvětšující objem dutiny břišní, který doprovázejí stavy neklidu, v pozdějších stadiích apatie, zrychlené, povrchní dýchání, zvýšené slinění, projevy bolestivosti, neproduktivní zvracení. Ve většině případů jsou příznaky vázány buď na samotný příjem potravy, nebo se dostavují s určitým časovým odstupem. V některých případech jsou klinické příznaky nevýrazné a včasné odhalení onemocnění je možné jen díky zpozorování změn v chování zvířete majitelem. Velké nebezpečí představuje toto onemocnění pro jedince chované mimo domácnost majitele (zahrada, kotec), kdy jsou zejména večerní a noční hodiny kritickým obdobím pro pozorování klinických příznaků. Při vyšetření pacienta v ordinaci zjišťujeme vedle stavů neklidu nebo apatie rychlý, pohmatem slabý a nitkovitý, někdy nepravidelný puls, který odpovídá i poslechovému nálezu na srdci. Teplota může být v akutní fázi mírně zvýšená, v pokročilých stadiích klesá pod normál. Sliznice dutiny ústní a oční spojivky bývají bledé, jindy tmavě červené, někdy s nádechem došeda. Dutina břišní je různě zvětšená, někdy výrazně napnutá a neprohmatná, při poklepu za žeberním obloukem je slyšet dutý, dunivý zvuk. Prognóza onemocnění je závislá na včasném rozpoznání klinických příznaků a neodkladném poskytnutí odborné lékařské péče. I přes obecně rozšířený chovatelský názor, že jediným správným řešením stavu GDV je bezodkladný chirurgický zákrok, zůstává primární stabilizace životních funkcí nejdůležitější částí kvalifikovaného přístupu lékaře k pacientovi. Důraz by měl být kladen především na úpravu činnosti kardiovaskulárního aparátu a potlačení příznaků hypovolemického a septického šoku. Jen tak se minimalizují rizika plynoucí z anestezie a náročného operačního zákroku. Prvotní léčba tedy spočívá v zavedení žilního katétru a zahájení odpovídající infuzní terapie doplněné o vhodná antibiotika. Vhodnost a nezbytnost sondáže a rentgenologického vyšetření jsou diskutabilní, často jen zbytečně traumatizují pacienta, zhoršují jeho zdravotní stav a prodlužují fázi stabilizace. Diskutabilní je i jejich diagnostická výtěžnost, proto nebudou dále rozebírány. Protože se samotná diagnostika opírá spíše jen o typické projevy a klinický nález než o skutečný průkaz GDV, je nutné vzpomenout jiná onemocnění s podobnými klinickými příznaky. Léčebný postup u prosté dilatace (naplnění žaludku plynem bez anatomických změn), zauzlení tenkých střev, brániční kýly, torze sleziny bez torze žaludku je v konečném důsledku stejný jako u GDV včetně nezbytného chirurgického zákroku. Po předchozím zvládnutí šokového stavu pacienta včetně řešení případných srdečních arytmií lze přistoupit k anestezii a chirurgickému zákroku. Jeho smyslem je revize a anatomická repozice orgánů dutiny břišní a odstranění obsahu žaludku (výplach). Pro zabránění možného opakování onemocnění se provádí tzv. gastropexe, přišití stěny žaludku k břišní stěně. Částečná poškození stěny žaludku ischemickými změnami se řeší jejich odstraněním, změny na slezině odnětím celého orgánu. Rozsáhlé nezvratné změny, jejichž řešení není slučitelné se životem, jsou v některých případech důvodem k utracení zvířete. V pooperační periodě se pokračuje v intenzivním monitoringu a stabilizaci životních funkcí. Změny postižením myokardu se mohou projevit s časovým odstupem od úspěšné operace a představují nadále riziko ohrožení života (kritických 48 hodin po zákroku). Důležitým momentem rekonvalescence je zahájení krmného a pitného režimu. Obecně platí režim pozvolného zatěžování zažívacího traktu malými dávkami dietního krmiva a tekutin častěji během dne, vhodné je použití komerčně vyráběných klinických diet (například Eukanuba Intestinal Diet). Období rekonvalescence a návrat do normálního života může trvat i několik týdnů. Doporučení majiteli psa: - krmit raději menšími dávkami častěji než jednou velkou (min. 2x denně) - zajistit zvířeti klid při krmení, separace od ostatních zvířat (hltavý příjem potravy) - omezit pohybovou aktivitu po nakrmení - u rizikových plemen psů provést preventivní gastropexi - včas vyhledat odbornou lékařskou péči v případě zpozorování podezřelých příznaků

Torze žaludku

19.07.2010

DILATACE A TORZE ŽALUDKU  příspěvek MVDr. Andrey Lerchové

Torze žaludku je velmi akutní, bouřlivé, náhle vzniklé onemocnění, spojené s rozšířením žaludku a tvorbou plynů, které se projevuje silným  zvětšením břicha během hodiny, nebo několika hodin, které bezprostředně následují po jídle. Bez rychlého ošetření končí smrtí psa.

Vznik a příčiny onemocnění:

nejsou doposud přesně prostudovány, ale ze zkušeností z ordinace se jednalo o zvířata která :

1.      byla nakrmena větším množstvím krmiva najednou

2.      po podání granulí zalitých tučnou polévkou

3.      po  nakrmení granulemi, po kterém pes zkonzumoval padané zahradní ovoce

4.      po zkrmení většího množství kostí

5.      po zkrmení většího množství chleba

6.      po nadměrném pohybu (skoky) po nakrmení.

věk zvířat přivedených s diagnostikou torze žaludku se pohyboval nejčastěji v rozmezí 4-8 let

Ç

Patogeneze :

žaludek je orgán značně roztažitelný. Je-li prázdný, je v břiše volný, nepřilne ke stěně, nedá se vyhmatat, protože je chráněn žeberním obloukem. Ve stavu plnosti se rozšiřuje a roztahuje se směrem doleva a dozadu, přičemž odstrkuje střevní kličky. Žaludek, srovnatelný s pytlem se spojuje s jícnem kardií a s dvanácterníkem prostřednictvím pyloru. Když u něj dochází k torzi, posunuje se podél svého velkého zakřivení, nejčastěji směrem doprava, to jest ve směru hodinových ručiček. Síly, které způsobují rotaci a torzi jsou hmotnost potravin, prudká peristaltika a pohyby psa. Při rotaci se uzavřou oba otvory žaludku, což brání jakémukoli odvodu tekutin a plynu. Utrpení psa se stupňuje rozšiřováním žaludku zadrženým plynem a zaškrcením cév. Bez okamžitého zásahu veterináře se pes velmi rychle dostává do komatu a umírá během několika hodin, někdy dokonce i rychleji následkem prasknutí žaludku.

Ç

Příznaky onemocnění:

krátce poté, co se pes najedl nebo napil, je neklidný, rozrušený, snaží se zvracet, slintá a produkuje pěnivý sekret. Poté se objeví rozšíření na levém boku břicha a pak celého břicha v doprovodu silného nadmutí břicha . Pes se odmítá hýbat nebo si lehnout, dokud je bolest ostrá. Někdy se položí do polohy sfingy nebo se uloží podél zdi nebo do rohu zdi. Pohmatem je možné konstatovat rozšíření sleziny dřív, než břicho příliš oteče. Krok za krokem se začínají dostavovat příznaky šoku, tj. zrychlený puls, dýchací potíže, fialová barva sliznic.

Ç

Léčba:

při podezření na dilataci a torzi žaludku je nutné neprodleně vyhledat veterinárního lékaře.

 

Ç

Prevence:

Doporučuji :

1.      vyhýbat se přeplnění žaludku, tj krmnou dávku rozdělit na dvě části a krmit dospělého psa 2x denně

2.      v žádném případě do jedné krmné dávky nemíchat granule s klasickou stravou.

3.      pokud krmíte granulemi, podávejte je buď suché, nebo zalité vodou. V žádném případě nezalévejte tučnou polévkou

4.      vyhněte se podávání většího množství v žaludku kvasícího krmiva, tj. většího množství čerstvého chleba nebo pečiva, většího množství ovoce apod.

5.      zabraňte pokud možno i hltavému pití většího množství vody najednou.

6.      po nakrmení dopřejte psovi alespoň 2 hodiny klid. .

Ç

 

Co je to torze žaludku?

Dilatace (rozšíření) a následná torze (přetočení) žaludku postihuje nejvíce středně velká a velká plemena s hlubokým, prostorným hrudníkem. Mezi nejčastěji postižená plemena patří něměcký ovčák, německá doga, boxer, dalmatin a dobrman.
Tyto vysoce nebezpečné stavy vznikají po nakvašení potravy v žaludku. Proto je doporučováno krmit vícekrát denně po menších dávkách a granule navlhčovat. Je vhodné umisťovat misku s potravou na vyvýšené místo a po jídle zvíře držet v klidu.

Pokud se u psa projeví příznaky dilatace a torze žaludku, jako nápadně se zvětšující břicho s bubnovým zvukem při zaklepání, pokusy o zvracení a vylučování malého množství bílé pěny, ztěžování dýchání, nárust tělesné teploty a projev tzv. charakteristické polohy v podobě opírání se o předloktí s hlavou u země - je třeba rychle jednat. Protože pouze včasný chirurgický zákrok (asi do dvou hodin od zahájení prvních příznaků) dokáže vašemu psímu příteli zachránit život

Obvykle se to stává po jídle, zejména jedl-li pes těsně před nebo po cvičení či vycházce. Snaží-li si lehnout, ale nemůže se uspokojit, neustále vstává a zase si lehá, jeho břicho se nadýmá a pes se pokouší zvracet, ale nemůže - jde o klasické přiznaky torze žaludku. Žaludek se otočí kolem podélné osy - buď doprava nebo doleva. Při prvním podezření, že by pes mohl mít torzi žaludku, ho musíte IHNED dostat k lékaři. Budete-li dost rychlí, veterinář může jícnem prostrčit žaludeční sondu a uvolnit plyny, které zde zůstaly zachyceny a způsobují přetočení. Necháte-li psa v tomto vážném stavu bez pomoci - ztratíte ho. Nouzová operace jej může zachránit, ovšem bez záruky - i přes včasný zásah lékaře se úmrtnost psů postižených žaludeční torzí pohybuje mezi 30% až 40 %. Jestliže se žaludek přetočí, svou vahou stlačí zadní dutou žílu a portální žíly. Krev se začne hromadit v břišních orgánech - ve slezině a zažívacím ústrojí a ve svalech v oblasti pánve. Krev se nemůže žilami vracet zpět do srdce, prudce klesá krevní tlak (tzv. hypovolemický šok) a kyslík je odříznut od tkání a vnitřností, včetně samotného srdce. Postižené tkáně uvolňují do krve jedy z tkáňového rozpadu - pes zemře. Celý průběh torze žaludku je velice rychlý a vy si musíte uvědomit, že jde doslova o vteřiny. NESMÍTE VÁHAT ! Kromě torze žaludku existuje ještě torze sleziny, či dokonce kombinace obou - torze žaludku včetně torze sleziny.

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ PROTI ŽALUDEČNÍ TORZI:
- krmte menšími dávkami častěji denně, než jednou velkou
- při krmení zajistěte svým psům naprostý klid, aby nemuseli svůj příděl potravy jíst hltavě a nespolykali tak mnoho vzduchu
- po nakrmení udržujte své psy v klidu
(moji psi musí min. 2 hodiny po jídle odpočívat v pelíšku - v tom jsem skutečně nekompromisní)
- můžete také požádat svého veterináře, aby preventivně žaludek vašeho psa fixoval několika pevnými stehy k břišní stěně - provede tzv. gastropexi - tento zákrok odborníci doporučují provést u rizikových jedinců (například má-li váš pes na žaludeční torzi "rodovou predispozici" - i když přesně nevíme, nakolik je torze ovlivňována dědičností, existují chovy, ve kterých je torze žaludku příčinou smrti psa častěji, než v jiných).

 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář